Condicions d'ús

I. - Condicions d'ús.

www.aplifit.com és una web titularitat de Pimas I CAÑELLAS 2012 SL i amb N.I.F. n º: B 55150114. Al principi la utilització de la web és de caràcter gratuït, i en algun cas, aquesta utilització podria estar subjecta a Condicions Generals i Condicions Particulars d'utilització. Per això, l'accés i utilització dels serveis de la web significarà l'acceptació d'aquestes Condicions.

II. - Contingut, termes legals i responsabilitats.

La web conté vídeos, àudio, imatges, aplicacions i altres continguts elaborats pel titular i els seus col·laboradors, els quals tenen fins merament informatius, ja que en alguna ocasió, aquests podrien no reflectir l'actualitat més recent, pel que en qualsevol moment aquests continguts podran ser modificats i / o substituïts per uns nous, sense notificació prèvia, ni cap responsabilitat.

Els continguts de la web no poden ser considerats, en cap cas, com substitutius d'assessorament legal, ni de cap altre tipus de asesoramiento.No existirà cap tipus de relació comercial, professional, ni cap tipus de relació d'una altra índole amb els professionals que integren la web pel mer fet de l'accés a ella per part dels usuaris.

Per al cas d'existir enllaços amb diferents pàgines web, www.aplifit.com no es farà responsable del seu contingut al mancar de control sobre les mateixes.

L'usuari quan accedeix a la web, ho fa pel seu propi compte i risc. www.aplifit.com no garanteix ni la rapidesa, ni la ininterrupció, ni l'absència de virus en la web. Així mateix, el titular del web, els col·laboradors, els seus socis, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualsevol dany derivat de la utilització d'aquesta web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

No es garanteix l'absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, no es respon pels danys i perjudicis que aquests elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers.

III. - Propietat Intel · lectual i Industrial.

www.aplifit.com Copyright © 2012. Tots els drets reservats.

La totalitat dels continguts d'aquesta web, com són textos, imatges, so, fitxers, marques, logotips, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels continguts inclosos en el mateix , i els programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, són propietat del titular de la web.

S'autoritza l'emmagatzematge i reproducció temporal d'algun o alguns dels Continguts de la web, amb el propòsit de ser utilitzats amb una finalitat personal i no comercial. La reproducció, l'emmagatzematge permanent i la difusió dels Continguts del web o qualsevol ús que tingui finalitats públiques o comercials queda terminantment prohibit sense el previ consentiment per escrit del titular del web, i sempre que es faci referència explícita a www.aplifit . com ja la seva titularitat.

IV. - Protecció de dades de caràcter personal.

En compliment del que estipula la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i altra legislació que sigui d'aplicació i / o substitueixi aquella, tota aquella informació rebuda a la web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat.

Tots aquells usuaris que facilitin les seves dades a través del web tindran els drets d'accés, rectificació i / o cancel · lació de les seves dades tal com reconeix la LOPD, sense cap oposició, així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de seves dades. Els drets esmentats podran ser exercitats per escrit, en el domicili del titular del web facilitat en l'apartat I d'aquest avís (Condicions d'ús). Les dades de caràcter personal que s'hagin obtingut a través del web, tenen la protecció necessària per tal d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats.

IV. - Protecció de dades de caràcter personal.

Les presents condicions d'ús es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Girona per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. Els usuaris, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.